Cầu thang inox 02

Cầu thang Inox 02 ; Giá 950 nghìn/m dài

Chân tiện: Chân Inox 304 bắt hông

Lan can:Suốt inox phi 12.7

Tay vịn: Gỗ lim nam phi